Om oss

Att starta ett kollektiv

Vi är Open Collective

Den ledande plattformen för insamling av medel och ekonomisk förvaltning för kollektiva organisationer. Över 15 000 kollektiv använder plattformen för att samla in och fördela över 35 miljoner euro per år. Vi gör detta genom ett nätverk av oberoende men sammankopplade föreningar och stiftelser över hela världen. Open Collective Europe är den största finansiella värden i Europa.

Träffa teamet

Jean-François
De Hertogh

VD
Open Collective Europe

Ivan Cukerić

Support- och driftsansvarig
Open Collective Europe

Pia Mancini

VD
Open Collective