Varför Open Collective?

Är finansiellt värdskap rätt för dig?

Vad är en finansiell värd?

Tänk dig en samhällsgrupp, en social rörelse eller ett projekt som har en verklig inverkan, men som saknar den juridiska strukturen för att kunna hålla pengar. Det är där som det finansiella värdskapet kommer in. Finansiella värdar är juridiskt registrerade ideella organisationer som går in för att förvara pengarna och sköta pappersarbetet, så att ni kan fokusera på att göra skillnad. Med finansiellt värdskap kan vem som helst göra skillnad, oavsett rättslig status.

Vilka är fördelarna med att ha en finansiell värd?

Är du en del av en gräsrotsrörelse, en samhällsgrupp eller en organisation som har en verklig inverkan, men som saknar den juridiska strukturen för att kunna hålla pengar? Ett finansiellt  värdskap kan vara lösningen för dig. Här är de tre främsta skälen till varför.

01

Du kan ansöka om bidrag och finansieringsmöjligheter

Innan finansiärer kan ge bidrag kräver de en ansvarsnivå som normalt sett tillhandahålls av en juridisk status, t.ex. är en registrerad välgörenhetsorganisation juridiskt förpliktad att använda sina pengar för sitt välgörande ändamål.

En finansiell värd fungerar som en garant för grupper som inte är formaliserade som en juridisk enhet. Genom att agera som garant ger de finansiella värdarna en juridisk garanti för att pengarna kommer att användas i enlighet med de överenskomna finansieringsvillkoren.

01

Öppna finansieringsmöjligheter

Många finansiärer kräver att man har gjort ett bokslut och varit aktiv under en längre period. Med en finansiell värd som garant kan du ansöka om bidrag och finansieringsmöjligheter som annars varit omöjliga.

02

Finansiellt värdskap ger dig möjlighet att agera snabbt

Många gräsrotsgrupper uppstår när man snabbt måste reagera på en kris. Att registrera sig som ideell organisation kan däremot ta flera månader. Även om ni planerar att bli en konstituerad grupp kan en värd erbjuda omedelbar trovärdighet under tiden.

Rör er snabbt

Rör er lika snabbt som samhället förändras. Gräsrotsgrupper uppstår ofta i samband med kriser och måste agera snabbt. Att registrera sig som ideell organisation kan ta månader, men med en finansiell värd kan ni få omedelbar trovärdighet och stöd.

02
03

Du kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt det som är viktigt.

Det kan snabbt bli problematiskt att tusentals kronor hamnar på någons personliga bankkonto. Det kan inte bara beskattas som personlig inkomst, utan det kan också leda till frågor om förtroende och bli en börda för den person som ansvarar för att hålla reda på alla inkommande och utgående pengar.

En finansiell värd förvarar dina pengar på ett säkert sätt på sitt bankkonto, samtidigt som du har tillgång till pengarna när du behöver det. Vissa finansiella värdar (inklusive vi) förser dig med en plattform där transaktioner (inkomster och utgifter) loggas på ett öppet sätt, vilket innebär att du inte behöver ägna tid åt att rapportera. För större grupper kan en finansiell värd hjälpa till med större administrativa uppgifter, till exempel att sköta löneadministrationen.

03

Spendera tid på det som är viktigt

Att hantera föreningens finanser kan ge huvudvärk, men med en värd kan du tryggt förvara dina pengar på vårt bankkonto, få tillgång till dem när du behöver dem och spendera mindre tid på administration. Vissa värdar värdar, som Open Collective Europe, tillhandahåller även en plattform för transparenta transaktioner och administrativa backoffice-uppgifter som att hantera löner.

Är Open Collective Europe rätt värd för dig?

01

Öppna finansieringsmöjligheter

Vi uppfyller finansiärernas krav att ni kan ansöka om och få tillgång till finansiering som kanske inte annars varit tillgänglig.

02

Säg adjö till administrativ huvudvärk

Vi tar på oss den administrativa bördan och hanterar alla transaktioner för din räkning, så att du kan fokusera på ditt uppdrag och inte slösa tid på banköverföringar, fakturor och utläggsredovisningar.

03

Var öppen och ansvarsfull

Vi tillhandahåller digitalt finansiellt värdskap via Open Collective, vilket gör det enkelt att hålla transparenta räkenskaper och vara ansvarig inför din grupp, finansiärer och samhället.

04

Ta beslut tillsammans

Med Open Collective Europe kan du samarbeta med flera administratörer och rotera ansvaret så att ingen person ensam bär bördan. Vi har stor erfarenhet av deltagandeprocesser och kan även ge dig råd om kompletterande verktyg och metoder för din grupp.

05

Nå längre

Oavsett om ni är en lokal grupp eller en internationell rörelse finns vi här för att hjälpa er. Vi kan ge dig råd om finansieringsmöjligheter, koppla dig till ett internationellt nätverk och förse dina givare med dokument för internationell skatteavdragsrätt när det är möjligt.