Resiliens 

Resiliens genom solidaritet, kultur, innovation, ekologi och förvaltning

Motståndskraftiga samhällen

Mänskligheten är splittrad på otaliga fronter, men de flesta är överens om behovet av resiliens. När systemen misslyckas behöver vi buffertar. Resilienta samhällen bryts inte sönder lika lätt då det finns back-ups i systemen. De har ett lapptäcke av reserver för att absorbera stötarna. Motståndskraft är när människor bredvid dig på gatan vet hur man ger hjärt- och lungräddning eller kan simma för att rädda någon från att drunkna. Det är när familjerna i ditt grannskap äger sina egna hem. Det är när ditt samhälle har tillräckligt med sjuksköterskor för att föda dina barn och tillräckligt med lärare för att utbilda dem. Det är när vartannat hus i grannskapet har solpaneler och matar tillbaka överskottskapacitet till nätet. Det är när myndigheterna kommer till en naturkatastrof och upptäcker att lokalsamhället redan har börjat hjälpa sig självt. Det är ett samhälle av vanliga människor som är starka ledare när de behöver vara det. Motståndskraft gör att människor, arbetstillfällen och tjänster stannar kvar i din hemstad. Och när vi kan lita på att vårt samhälle fångar upp oss om vi faller kan vi tryggt vända vår uppmärksamhet mot att arbeta för helhetem. Det är därför vi sätter motståndskraftiga samhällen i centrum för vårt uppdrag.

Omtanke och solidaritet

Vi har stor tilltro till civilsamhället, men vi förstår också att resiliensen är ojämnt fördelad. Grupper uppnår den vid olika tidpunkter och förlorar den ibland. Genom att erkänna detta kan de som agerar utifrån en mer motståndskraftig position vidta åtgärder för att visa solidaritet. Människor som har slipat sina färdigheter kan fungera som mentorer för dem som behöver bättre förebilder. Företagsledare kan stödja entreprenörskap där företagande är en utmaning. De av oss som har plattformar kan tala för dem som saknar dem. Vi vet också att även de rikaste bland samhällen till slut spricker om påfrestningarna blir för stora. Människor med stabila arbeten och varma hem kan bli flyktingar från krig och andra katastrofer. Solidaritet är viktigt eftersom vi alla sitter i samma båt. Solidaritet stoppar kaskader av lidande som så småningom kan leda till systemkollaps i våra egna samhällen. Vi agerar med omsorgsfull solidaritet för att främja motståndskraft hos andra.

Oberoende kultur

Resursstarka människor vill blomstra och utvecklas, söka glädje och nya insikter. Kulturen uppmärksammar det som är viktigt för oss - för att det är sant, rättvist, vackert eller skrämmande. Om kulturen blir något som bara produceras någon annanstans, av någon annan, är vi inte verkligt motståndskraftiga eftersom den inte återspeglar våra värderingar, framgångar och sorger. Våra samhällen måste ta vara på möjligheterna att leka, uppträda, uttrycka sig, läsa, skriva, dansa och simma. Vi stöder oberoende kultur som organiseras av medborgare för medborgare.

Öppen innovation

När vi använder vetenskap och teknik på ett klokt sätt blir vi mer resursstarka. Vi utvidgar våra horisonter och vår kapacitet. Om vi delar med oss av våra upptäckter blir vi starkare tillsammans. Vi främjar samarbete och påskyndar spridningen av kunskap och teknik genom nätverkseffekten. Annars riskerar vi att bli splittrade av ökande tekniska klyftor. Det civila samhället spelar en viktig roll för att göra innovation tillgänglig för alla. Distribuerade nätverk av passionerade människor runt om i världen utvecklar programvara med öppen källkod. Medborgarforskare samlar in och delar med sig av data. Civilingenjörer dokumenterar hur man bygger mer energieffektiva hem. Teknologer delar med sig av ritningar för 3D-skrivare och robotar. Maker spaces runt om i världen hjälper människor att förnya och reparera. Det som gör allt detta möjligt är öppen innovation.

Hållbara ekosystem

Vi riskerar att bli en ensam art i en överhettad och översvämmad värld. Om vi inte löser klimatkrisen och andra katastrofer orsakade av människan kommer vårt arbete för att skapa motståndskraftiga samhällen att misslyckas. Det finns otaliga exempel på initiativ från det civila samhället som minskar koldioxidavtrycket, minimerar avfallet, förhindrar avskogning och skyddar djur från utrotning. Medborgarna kan vidta direkta åtgärder eller verka för bättre politik och praxis för att stödja hållbara ekosystem.

Förvaltning av allmänningar

När en social innovation, en kulturinstitution eller ett grönområde börjar kännas som om det alltid har funnits där har det blivit en gemensam allmänning. Vi hoppas att de allmänningar vi skapar kommer att bli så lättillgängliga att de framstår som självklara. Men det är just då de blir sårbara. Människan längtar efter innovation, nyheter och spänning. Vi vill lösa dagens brådskande problem, och det är dit vi riktar vår uppmärksamhet. Men vi måste också vara uppmärksamma på att förvalta lösningarna på de problem som vi redan har löst. När en skog väl har räddats från avskogning behöver den skyddas från invasiva arter. Ett kulturhus som byggts av en generation måste repareras och underhållas av nästa generation. Teknik som krypterar webbplatser och e-post och skyddar oss från övervakning måste uppdateras. Vi kan inte ta våra allmänningar för givna. Om vi gör det riskerar allt vårt arbete med gemenskaper, solidaritet, kultur, innovation och ekologi att gå om intet. Vi måste stödja förvaltning av allmänningar för att våra framsteg ska lämna ett bestående arv.

Om vår vision tilltalar dig, kontakta oss. Vi är redo att ta sköta förvaltningen för ditt kollektiv i dag. Du kan ansöka här.